Arealtilskud

Det er et krav fra Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, at vi sætter nedenstående tekster og logoer på siden.: citat:


" Elektronisk information

Hvis du informerer elektronisk om projektet, fx på websteder, databaser eller på audiovisuelt materiale skal det stå klart, at Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet har givet støtte. Der skal også være EU-logo (flag) Miljø- og Fødevareministeriets logo og tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i Landdistrikterne. Det skal fyld mindst 25 % af siden." citat slut.

Udvikling af landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

'Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Økologiske køer går ude på græs hele sommeren.